fbpx

HUR TAR JAG DE BÄSTA BILDERNA MED DIREKTBILDSKAMEROR?

Med direktbildskameror tar du de bästa bilderna genom att använda de förinställda inställningarna, eftersom kameratypen tar hänsyn till ljus eller brist på detsamma, lika väl som avståndet till objektet du vill fotografera. 

Nedan hittar du en guide för hur du tar de bästa bilderna med instax SQUARE SQ6-direktbildskameran. Det är en kul kamera med sju inställningar och två funktioner, som alla bidrar till att skapa vackra och kreativa bilder i det välkända polaroidformatet.

Du kan också kolla på denna videon som visar de många möjligheterna med instax SQ6. Texten är mer informativ och går mer in på detaljer, så om du vill försäkra dig om att få med allt, kan du också läsa igenom den här guiden.

Instax SQ6 Guide

Spela videoklipp

AUTO

Den första inställningen är Auto-läget – A. När du slår på kameran är denna inställningen automatiskt inställd. Här tar kameran själv reda på hur bilden ska exponeras. Kameran undersöker hur ljus eller mörk bakgrunden ska vara och om det är nödvändigt att använda blixten för att lysa upp ditt motiv. Auto är en bra början om du är osäker på vilken inställning du ska välja. Varje gång kameran slås på hoppar inställningen alltid tillbaka automatiskt. Med auto kan du inte vara lika kreativ som med de andra inställningarna, men däremot är det det säkra valet för en snabb bild.

AUTO – När det ska vara enkelt att ta bilder

1. Växla till Auto-läge – eller stäng av kameran och slå på den igen för att Auto-läget automatiskt väljs.
2. Rikta kameran mot det du vill fotografera. Kameran bedömer hur ljus eller mörk bilden ska vara och om det är nödvändigt att använda blixten.
3. Tryck på slutarknappen.
4. Bilden kommer ut ur toppen av kameran. 
5. Vänta 90 sekunder.
6. Voila – din bild är framkallad!

SELFIE

En selfie är den typ av foto som många känner till från smartphones. Det är en bild på dig själv, tagen av dig själv. Selfie-läget säkerställer att kameran fokuserar på det som finns nära den – vanligtvis inom 30–50 cm. Samtidigt blir exponeringen, för det som finns nära, högsta prioritet, och kameran gör därför så att du är korrekt belyst.

SELFIE – När det bara handlar om dig och dina vänner

1. Slå på kameran.
2. Tryck en gång på lägesknappen och selfie-inställningen är vald. Kameran fokuserar nu bara på vad som finns nära. 
3. Vänd kameran så att objektivet pekar mot dig själv.
4. Titta i selfie-spegeln bredvid objektivet så att du vet hur bilden kommer att se ut.
5. Tryck på slutarknappen.
6. Bilden kommer ut ur toppen av kameran.
7. Vänta 90 sekunder. 
8. Voila – din bild är framkallad!

Tips: Du kan använda selfie-läget för att ta bilder med mindre djup, exempelvis vid porträtt-fotografering. Om du vill ta ett porträtt väljer du selfie-läget i din instax SQ6 och riktar kameran mot motivet. Allt som finns bakom ditt motiv kommer då inte vara i fokus och blir därför suddigt. På så sätt får du den karakteristiska effekten med skarp förgrund och suddig bakgrund.

MAKRO

Makroinställningen låter dig fokusera på saker på nära håll så att du kan ta skarpa närbilder. Med makroinställningen fokuserar kameran endast på saker som är mellan 30–50 cm ifrån kameran, men var försiktig med att inte komma för nära då bilden kan bli suddig. Försök att stänga av blixten – det kan ibland vara en fördel. Sättet som du komponerar en bild med makroinställningen är lite annorlunda än normalt. När du tittar genom sökaren ser du en liten cirkel i mitten. Vanligtvis visar den var mitten av din bild är, men med makroinställningen är den istället en indikation för det övre högra hörnet i bilden. Det betyder att du bara behöver den nedre vänstra fjärdedelen av sökaren för att komponera din makrobild. 

MAKRO – För dina blommor och närbilder på små detaljer

1. Slå på kameran
2. Tryck två gånger på lägesknappen och makroinställningen är vald. Kameran fokuserar nu endast på saker som är mellan 30–50 cm från objektivet. Var försiktig så att du inte kommer för nära då bilden blir suddig.
3. Var medveten om att det inte är hela sökarområdet som kommer att vara med på bilden. Med makroinställningen är det endast nedre vänstra hörnet som kommer att vara med på bilden. Det betyder att cirkeln i sökarens centrum nu motsvarar ditt övre högra hörn.
4. Rikta kameran mot det du vill fotografera – kom ihåg att det endast är nedre vänstra hörnet som kommer att vara med på bilden.
5. Tryck på slutarknappen.
6. Bilden kommer ut ur toppen av kameran.
7. Vänta 90 sekunder.
8. Voila – din bild är framkallad!
9. Om bilden blivit för ljus på grund av blixten kan du försöka stänga av blixten och ta en ny bild.

LANDSKAP

Till skillnad från makroinställningen är landskapsinställningen gjord för att fokusera på avstånd. När detta läge är valt kan kameran endast fokusera på saker som är längre än två meter ifrån den. På detta sätt uppnår du skarpa bilder på landskapet du vill fotografera.

Vi vill alla fotografera den vackra solnedgången över åkrarna eller havet, men om du riktar objektivet direkt mot solen riskerar du att få en liten svart fläck på filmen där solen är. Det beror på att solen är en så kraftfull ljuskälla att den har motsatt effekt på filmen. – Istället för att bli vit blir området svart. 
Det samma kan hända om du tar en bild mot en spegel med blixten på. Eftersom blixten är nära spegeln räknas den som en kraftfull ljuskälla, och en svart fläck kommer därför att synas i mitten av ljuskällan. I stället för att rikta kameran direkt mot solen, försök då istället att experimentera med att ha solen ytterst i ena sidan på bilden så att den bara precis kikar in. 

Här är det viktigt att förstå att det du ser genom sökaren inte är exakt den bild du får, när du trycker på slutarknappen. Objektivet och sökaren är lite grann förskjutna, så att det du ser genom sökaren kommer vara lite förskjutet. Ju mer du använder kameran, desto snabbare lär du dig att kompensera för det och rikta kameran lite längre upp, ner eller åt sidan för att komponera den bild du vill ha.

Kameran fokuserar, som sagt, med landskapsinställningen vald, bara på saker som är längre än två meter ifrån den. Om du vill vara kreativ, försök då att hålla några löv, en genomskinlig plastpåse, ett par nylonstrumpor eller något helt annat upp framför objektivet, medan ditt önskade motiv finns ungefär två meter bort. Detta kan ge några otroligt vackra effekter och tillföra dina bilder lite mystik.

LANDSKAP – När du vill fånga den vackra solnedgången över havet

1. 
Slå på kameran
2. Tryck tre gånger på lägesknappen och landskapsinställningen är vald. Kameran fokuserar nu endast på det som är längre än två meter bort. Detta säkerställer att du får en bild som är skarp ända från förgrund till bakgrund.
3. Rikta kameran mot det vackra landskapet. Om du riktar kameran direkt mot solen kan det ibland orsaka oönskade effekter – försök istället att experimentera med att ha solen ytterst i ena sidan på bilden så att den bara kikar in. Resultatet kan vara några fantastiskt vackra bilder.
4. Tryck på slutarknappen.
5. Bilden kommer ut ur toppen av kameran.
6. Vänta 90 sekunder.
7. Voila – din bild är framkallad!

DUBBELEXPONERING

Dubbelexponering är en inställning med stort utrymme för kreativitet. Dubbelexponering betyder att du tar två bilder ovanpå varandra. När du har tagit en bild kommer inget foto ut ur kameran. Först när du tar en bild till igen, kommer fotot att printas ut ur kameran.

Här kan det vara kul att experimentera med två helt olika motiv. Det är också möjligt att ha samma person på två olika ställen i bilden. Det krävs lite träning för att bli riktigt bra, men det är lätt att komma igång.

Utmaningen med dubbelexponering är att lära sig vilka motiv som kan kombineras på ett intressant sätt. Här får du lite olika tips så att du kan komma igång:

Börja med att hitta en enkel bakgrund, t.ex. en vit vägg. Hitta sedan en plats så att kameran kan stå stadigt, t.ex. kanten av en stol eller ett bord – kom ihåg att placera kameran så att bordsskivan och stolen inte kommer med i bilden. Placera sedan ditt motiv mot vita väggen i mitten av bilden – motivet kan exempelvis vara en god vän. Innan du tar bilden, berätta då för din vän att han/hon ska luta sig åt sidan, och ta sedan en bild. Låt honom/henne luta sig åt andra sidan och ta nästa bild. 
För att göra det mer spännande, försök då att fästa ett av blixtfiltren, som ingår till kameran, på blixten. Du kan testa att använda en färg för den första bilden och sedan en annan färg för den andra bilden.

På färdiga bilden kommer några delar av bilden att bli transparenta medan andra kommer att vara ifyllda. 

DUBBELEXPONERING – Om du vill vara kreativ och en vanlig bild inte räcker
 
1. Slå på kameran
2. Tryck fyra gånger på lägesknappen och dubbelexponeringsinställningen är vald. När du tar en bild skjuts den endast ut andra gången du trycker på slutarknappen.
3. Dubbelexponering betyder att du kan ta två bilder ovanpå varandra så att de ihopblandas.
4. Rikta kameran mot motivet, t.ex. en av dina vänner mot en ljus bakgrund.
5. Vid första tagningen av bilden kommer inget foto ut ur kameran. Dubbelexponeringsljuset har börjat blinka vilket betyder att kameran är klar för att ta nästa bild.
6. Rikta nu igen kameran mot ett nytt motiv, t.ex. några träd.
7. Den första bilden blandas nu med den andra. Du kan med fördel experimentera med de tre blixtfiltrena som ingår. Använd en färg för den första bilden och en annan för den sista bilden.
8. Bilden kommer ut ur toppen av kameran.
9. Vänta 90 sekunder.
10. Voila – din bild är framkallad!

DARKEN AND LIGHTEN

L betyder Lighten. Om du har tagit en bild men tycker att resultatet är för mörkt kan du välja detta läget för att ljusa upp bilden. Med tiden kommer du att bli erfaren och kommer att kunna räkna ut, redan innan du tar en bild, om det blir nödvändigt att välja “Ljusare” eller “Mörkare”. D betyder Darken och i motsats till ljusa läget kommer detta läge att mörka din bild om du tycker att den är för ljus.

LIGHTEN – Har din bild blivit för mörk för det ljusa motivet du har valt? Använd Lighten för att få en ljusare bild 

1. Slå på kameran
2. Tryck fem gånger på lägesknappen och ljusinställningen [Lighten] är vald. Kameran gör nu så att dina bilder blir ljusare. Detta läge är särskilt användbart om du fotograferar något som redan är väldigt ljust, eftersom alla kameror tenderar att göra ljusa motiv mörkare än de egentligen är.
3. Rikta kameran mot motivet.
4. Tryck på slutarknappen.
5. Bilden kommer ut ur toppen av kameran.
6. Vänta 90 sekunder.
7. Voila – din bild är framkallad!

DARKEN
– Eller har din bild blivit för ljus? Använd Darken för att få en mörkare bild

1. Slå på kameran
2. Tryck sex gånger på lägesknappen och ljusinställningen [Darken] är vald. Kameran kommer nu att göra dina bilder mörkare. Detta läge är särskilt användbart om du fotograferar något som redan är väldigt mörkt, eftersom alla kameror tenderar att göra mörka motiv ljusare än de egentligen är.
3. Rikta kameran mot motivet.
4. Tryck på slutarknappen.
5. Bilden kommer ut ur toppen av kameran.
6. Vänta 90 sekunder. 
7. Voila – din bild är framkallad!

BLIXTFILTREN

När du använder ett blixtfilter ska du vara medveten om att det minskar blixtens styrka lite grann. Därför kan det vara en bra idé att använda ljusinställningen “Lighten” för att kompensera för att blixten inte är lika kraftfull.

BLIXTFILTREN – När du vill experimentera med färger och ljus

1. Slå på kameran.
2. Kolla så att blixten är påslagen.
3. Fäst ett av de färgade filtren på blixten. Det kan vara en bra idé att använda ljusinställningen “Lighten” eftersom blixtens styrka reduceras när du fäster ett färgfilter på den.
4. Rikta kameran mot motivet.
5. Tryck på slutarknappen.
6. Bilden kommer ut ur toppen av kameran.
7. Vänta 90 sekunder.
8. Voila – din bild är framkallad!

Spela videoklipp